KursRupii.pl

Rupia indyjska INR. Wszystko o walucie indyjskiej

Indie to kraj, który niebawem może się znaleźć na podium światowych mocarstw. Respekt budzi przede wszystkim liczba Hindusów (1,3 mld) oraz skumulowany wzrost gospodarczy z ostatnich 20 lat – 30 lat. Mimo relatywnie niskiego poziomu rozwoju gospodarczego, Indie pod względem wielkości nominalnego PKB zajmują siódme miejsce na świecie (za USA, Chinami, Japonią, Niemcami, Wielką Brytanią i Francją).

Rupia indyjska – waluta Indii zyskuje na znaczeniu

Wraz z coraz większą rolą Indii w globalnej gospodarce, rośnie również znaczenie tamtejszej waluty (rupii indyjskiej – INR).

Z rupią mogą mieć do czynienia nawet polscy przedsiębiorcy, którzy eksportują towary do Azji albo je stamtąd sprowadzają. Warto również wspomnieć, że rupie czasem przywożą coraz liczniejsi hinduscy imigranci. Takie osoby studiują w Polsce albo podejmują pracę na terenie dużych miast.

Z całą pewnością, globalne znaczenie indyjskiej waluty będzie systematycznie rosło (również dla Polaków). Właśnie dlatego warto dowiedzieć się więcej o rupii, która na światowym rynku FOREX jest już ważniejsza od złotego.

Wymień, lub prześli rupie indyjskie

Rupia indyjskasymbol oraz podział waluty

Trzyliterowy symbol rupii w formacie ISO (INR) jest charakterystyczny i dość łatwy do zapamiętania. Zwykle nie znajdziemy go jednak w tabelach kursowych polskich kantorów i e-kantorów. Osoby mieszkające w Polsce, nie zobaczą również charakterystycznego symbolu rupii „₹”, który jest używany na terenie Indii. Warto wspomnieć, że ten symbol będący kombinacją znaków z alfabetu łacińskiego oraz hinduskiego, został wprowadzony do użytku dopiero w 2010 r.

Jeżeli chodzi o nazwę indyjskiej waluty, to jej etymologia wydaje się dość typowa. Nazwa „rupia” pochodzi od indyjskiego słowa oznaczającego tłoczoną srebrną monetę. W tym kontekście warto dodać, że teren obecnych Indii był kolebką starożytnych cywilizacji, które jako pierwsze zaczęły używać monet. Pierwsze użycie słowa „rupia” w odniesieniu do srebrnej monety, nastąpiło na przełomie III i IV wieku przed naszą erą. Monety na terytorium Indii pojawiły się znacznie wcześniej (VII – X wiek p.n.e).

Starożytne pochodzenie prawdopodobnie ma również nazwa pajsy, czyli podjednostki rupii. Obecnie jedna paisa stanowią setną część rupii. W językach z obszaru Indii oraz okolicznych krajów, słowo „paisa” oznacza „część” lub „ćwiartkę”. Paisy jako setnej części głównej jednostki monetarnej używają mieszkańcy Indii, Bangladeszu, Nepalu oraz Pakistanu. Rupia (oprócz Indii) jest jednostką monetarną Sri Lanki, Indonezji, Malediwów, Republiki Mauritiusu, Nepalu, Pakistanu i Seszeli.

Monety indyjskie

W przypadku Indii i tamtejszej pajsy oraz rupii, mamy do czynienia z ciekawą sytuacją. W obiegu występują bowiem monety z czterech serii. Najstarsza seria (emitowana od końca lat 80 – tych), została zaprezentowana na poniższej grafice. W skład tej serii, wchodzą następujące monety:

W przypadku monet widocznych poniżej, uwagę zwraca obecność m.in. Lwów Aśoki pochodzących z Godła Indii. Ciekawym aspektem jest też kanciasty (jedenastokątny) kształt monety o nominale 2 rupii. Warto wspomnieć, że moneta o wartości 2 rupii (podobnie jak jej odpowiedniki z nominałem 1 rupii oraz 5 rupii) zaczęła być emitowana w latach 90 – tych jako zastępstwo dla kosztownych banknotów 1 INR, 2 INR oraz 5 INR.

Osoby podróżujące po Indiach, mogą również spotkać monety z trzech nowszych serii. Poniższe grafiki prezentują kolejno monety należące do serii z 2004 roku, 2008 roku oraz 2011 roku. Na nowszych monetach oprócz wspomnianych już Lwów Aśoki znajdziemy: motyw czterech głów złączonych w jedno ciało (seria z 2004 r.), gesty z tradycyjnego hinduskiego tańca i motywy informatyczne (seria z 2008 r.) oraz nowy symbol rupii (seria z 2011 r.). Warto zwrócić uwagę, że począwszy od serii z 2004 r. pojawiła się nowa moneta o nominale 10 rupii (patrz poniżej).

 

Banknoty indyjskie

Ciekawa sytuacja dotyczy również banknotów używanych na terenie Indii. Podobnie jak w przypadku monet, mamy do czynienia z więcej niż jedną serią pozostającą w obiegu. Najładniej prezentują się banknoty z nowej serii – 50 INR, 200 INR, 500 INR i 2000 INR (widoczne poniżej). Osoba, którą na nich przedstawiono (Mahatma Gandhi), powinna być znana każdemu czytelnikowi zainteresowanemu historią najnowszą. Warto zwrócić uwagę, że wszystkie banknoty prezentowane poniżej, wprowadzono do obiegu dopiero w latach 2016 – 2017.

Osoba znajdująca się na terenie Indii, znacznie łatwiej może zobaczyć banknoty należące do poprzedniej serii (patrz kolejna grafika). Warto podkreślić, że wśród banknotów prezentowanych poniżej, obecnie w użyciu znajdują się następujące nominały:

Banknoty o najwyższym nominale pochodzące z poprzedniej serii (tzn. 500 INR oraz 1000 INR), zostały niespodziewanie wycofane z obiegu na wskutek decyzji indyjskich władz (z 8 października 2016 r.). To nagłe zarządzenie, które weszło w życie po 4 godzinach od jego ogłoszenia, zachwiało całą gospodarką i skutkowało ogólną paniką ludności. Ostatecznie okazało się, że tylko 3% banknotów 500 INR oraz 1000 INR, zostało niewymienionych przez ich posiadaczy. Rząd spodziewał się, że wymiana nie będzie dotyczyła około 20% banknotów. Taka sytuacja pozwoliłaby zlikwidować (kosztem obywateli) nawis inflacyjny, czyli nadmiar pieniądza w stosunku do podaży dóbr. Oficjalne rządowe komunikaty mówiły, że wymiana starych banknotów o najwyższym nominale (na nowe banknoty 500 INR oraz 2000 INR)  utrudni działania korupcyjne, finansowanie terroryzmu i fałszerstwa. Najbardziej widocznym efektem nagłej wymiany pieniędzy, był spadek rocznego tempa wzrostu gospodarczego Indii o mniej więcej 0,5 punktu procentowego.

Historia waluty Indii

Tak jak już wspomnieliśmy, dzisiejsze Indie są obszarem, na którym ukształtowała się jedna z najstarszych cywilizacji. Informacje na temat waluty i historii ekonomicznej starożytnych Indii, zdecydowanie wykraczają poza tematykę tego opracowania. Dlatego nasz historyczny opis rozpoczniemy od lat 1540 – 1545. Wtedy Szer Szah Suri władca muzułmańskiego Sułtanatu Delhijskiego z północnych Indii, wprowadził do obiegu nową srebrną monetę zwaną rupią. Ta rupia ważyła około 11 gram i była dzielona na 40 miedzianych pajs. Poniższa grafika przedstawia pierwszą indyjską rupię z połowy XVI wieku.

Wymień, lub prześli rupie indyjskie

Nowa jednostka monetarna zwana rupią, przetrwała czasy kolejnych władców Indii (Wielkich Mongołów oraz Marathów). Brytyjczycy po pokonaniu Marathów w 1818 r. zdecydowali się na pozostawienie srebrnej rupii w obiegu. Rupia jako jednostka monetarna całej kolonii brytyjskiej została wprowadzona na mocy specjalnej ustawy z 1835 roku. W 1858 r. kolonizatorzy zdławili opór ostatnich lokalnych władców i przekształcili Brytyjską Kompanię Wschodnioindyjską w Indie Brytyjskie. Już wcześniej (po 1835 r.) wizerunki brytyjskich monarchów zagościły na srebrnych rupiach.

W przeciwieństwie do kolonialnego centrum z Londynu, Indie Brytyjskie utrzymały system waluty srebrnej. To stwarzało problem, gdyż większość ówczesnych imperiów opierało swój system monetarny na standardzie złota. Wzrost popytu na złoty kruszec (spowodowany m.in. przejściem Niemiec, USA i Francji na złoty standard), skutkował wzrostem wartości złota wobec srebra. Właśnie dlatego srebrna indyjska rupia stopniowo traciła na wartości między innymi względem funta. Opisywana sytuacja oznaczała konieczność płacenia Londynowi coraz wyższych podatków (ostatecznie rozliczanych w szterlingach). W odpowiedzi na ten problem, lokalne władze próbowały zwiększać podaż pieniądza. Pod koniec lat 60 – tych XIX wieku, w obiegu znalazły się papierowe rupie z wizerunkiem Królowej Wiktorii.

Przeczytaj więcej o historii brytyjskiej waluty – funta szterlinga

Kolejną ważną datą w historii rupii był rok 1892 r. Wtedy Brytyjczycy postanowili zatrzymać spadek kursu indyjskiej waluty względem funta (o 36% przez 18 lat) i ustanowili sztywny kurs wymiany (na poziomie 1,25 szylinga za rupię).

Niedobór srebra odczuwalny po I wojnie światowej, doprowadził do popularyzacji papierowych pieniędzy na terenie Indii Brytyjskich. Poniżej został przedstawiony okazały banknot o nominale 100 rupii z wizerunkiem króla Jerzego V (1927 r.).

Na początku lat 30 – tych, Wielka Brytania musiała definitywnie pożegnać się ze złotym standardem, który przejściowo przywrócono w latach 1925 – 1931. Ta decyzja podobnie jak pierwsza rezygnacja Brytyjczyków ze złotego standardu (1914 r.), miała spore znaczenie dla rupii powiązanej kursowo z funtem. Nadal utrzymano powiązanie kursowe funta oraz rupii, ale począwszy od 1931 r. indyjska waluta nie była już pośrednio powiązana ze złotem. To oznaczało zmianę sytuacji trwającej od 1892 r. (z przerwą w latach 1914  – 1925).

Począwszy od 1935 roku, indyjskie monety i banknoty posiadały już nowego emitenta. Mowa o Banku Rezerw Indii (RBI – Reserve Bank of India). Po uzyskaniu niepodległości przez Indie w 1947 roku, tamtejszy bank centralny rozpoczął emisję nowych rupii (patrz przykładowy banknot poniżej). Warto zwrócić uwagę, że pierwsze hinduskie banknoty przypominały wzory z czasów Indii Brytyjskich. Miejsce wizerunku króla, zajęły Lwy Aśoki znajdujące się również w krajowym godle.

Kolejnym ważnym krokiem Indii na drodze do nowoczesnego systemu pieniężnego, była decymalizacja waluty, czyli wprowadzenie systemu dziesiętnego (1957 r.). Do 1957 r. jedna rupia dzieliła się na 16 mniejszych jednostek walutowych zwanych „annas” i 64 pajsy. W ramach nowego podziału, na jedną rupię składało się 100 pajs. Aby podkreślić zmianę wynikającą z decymalizacji, Hindusi od 1957 r. do 1964 r. oficjalnie nazywali podjednostkę waluty „nową pajsą”. Warto dodać, że niepodległe Indie przeprowadziły decymalizację swojej waluty szybciej niż Wielka Brytania (1971 r.).

Przeczytaj więcej o historii brytyjskiej waluty – funta szterlinga >

Niecałe dziesięć lat po decymalizacji rupii, (w 1966 r.) miał miejsce poważny kryzys gospodarczy w Indiach. Przyczyną tej sytuacji były m.in. wysokie wydatki zbrojeniowe wywołane wojną z Pakistanem (1965 r.), wysokie deficyty handlowe i trudności z finansowaniem deficytu budżetowego. Dodatkowym problem stanowiła katastrofalna susza (1965 r./1966 r.) i polityka banku centralnego, który na polecenie rządu zwiększał podaż pieniądza poprzez emisję bonów finansujących wydatki budżetowe. Wszystkie te okoliczności skutkowały koniecznością wymuszonej dewaluacji rupii względem dolara. Pod koniec kolejnych pięcioletnich okresów, kurs USD/INR przedstawiał się następująco:

Pomimo gospodarczych problemów Indii w latach 70 – tych (wynikających m.in. z biurokracji i korupcji), kurs rupii do końca tej dekady pozostawał względnie stabilny (patrz poniższy wykres). Szybko okazało się, że dewaluacja rupii skutkująca m.in. wzrostem cen importowanych dóbr, nie pomoże w ożywieniu indyjskiej gospodarki. Położenie Indii pogarszał fakt, że po przejściowej liberalizacji przepisów w połowie lat 60 – tych, władze znów powróciły do socjalistycznej doktryny gospodarczej. Przykładem sankcji wobec prywatnych przedsiębiorców był między innymi system rozbudowanych licencji oraz pozwoleń. Nad działalnością prywatnych firm (również zagranicznych), czuwało 80 rządowych agencji. Chorobliwa biurokracja, skutecznie spowolniła rozwój gospodarczy Indii, które w momencie powstania znajdowały się na tym samym poziomie rozwoju gospodarczego, co Korea Południowa. Zagranicznych inwestorów zniechęcały również takie czynniki, jak niewymienialność rupii i system wysokich ceł.

Wymień, lub prześli rupie indyjskie

Już na początku lat 80 – tych stało się jasne, że indyjska gospodarka (dodatkowo obciążona przez wzrost cen ropy naftowej), wymaga drastycznej zmiany kursu. Dawały o sobie znać również niedostatki infrastruktury, często opierającej się jeszcze na inwestycjach Brytyjczyków. W związku z powiększającym się deficytem handlowym i spadkiem wartości rezerw walutowych, Międzynarodowy Fundusz Walutowy udzielił Indiom dużej pożyczki (lata 1981 – 1983). Władze MFW nie okazały się jednak dostatecznie zdeterminowane, aby wymusić reformy gospodarcze na indyjskich partnerach. Próba liberalizacji gospodarki z 1985 roku, została zatrzymana dwa lata później.

Dopiero kryzys gospodarczy z początku lat 90 – tych, wymusił na indyjskim rządzie rezygnację z polityki koncesyjnej, wysokich ceł i wspierania państwowych monopoli. To ustępstwo rządzących było efektem dramatycznej sytuacji gospodarczej kraju, który stanął na krawędzi bankructwa. Wystarczy wspomnieć, że rezerwy walutowe Indii na skutek chronicznego deficytu handlowego skurczyły się do poziomu zapewniającego trzytygodniowe podtrzymanie importu. Indyjski rząd musiał skorzystać z kolejnej pożyczki od Międzynarodowego Funduszu Walutowego, która tym razem została udzielona pod zastaw 67 ton krajowego złota. W zamian za pożyczkę ratującą rząd, MFW wymusił reformy liberalizujące gospodarkę i rezygnację z polityki kursowej polegającej na administracyjnym ustalaniu notowań rupii względem walut największych partnerów handlowych. Wspomniane reformy nie powstrzymały spadku wartości uwolnionej rupii (patrz poniższy wykres) i nie rozwiązały problemu wysokiej inflacji, ale znacząco przyspieszyły tempo rozwoju indyjskiej gospodarki.

Informacje przedstawione na poniższym wykresie wskazują, że od reform na początku lat 90 – tych do początku globalnego kryzysu (2008 r.), tempo wzrostu gospodarczego Indii wynosiło przynajmniej 4% rocznie. W dziesięciu latach, indyjskie PKB rosło o więcej niż 6%. Systematyczny spadek wartości rupii (patrz powyższy wykres), dodatkowo wspierał eksport z Indii.

Pomimo szybkiego odpływu kapitału zza granicy, pierwsza fala kryzysu gospodarczego nie stanowiła długotrwałego zagrożenia dla rozwoju Indii (patrz powyższy wykres). Tamtejsza gospodarka już w 2010 r. doświadczyła rekordowego tempa wzrostu (10,3%). Eksporterom znów pomógł spadek wartości rupii po 2008 r. W latach 2000 – 2007, ta waluta utrzymywała swoją wartość na poziomie 1/44 – 1/48 dolara (patrz poprzedni wykres). Warto wspomnieć, że kurs odnotowany w 2007 r. (39 rupii za 1 USD), skutkował skargami ze strony eksporterów. Uważali oni, że krajowa waluta jest zbyt mocna.

Kolejny spadek wartości rupii rozpoczął się w I kw. 2013 r. Jego przyczyną było m.in. obniżenie dynamiki wzrostu gospodarczego i wysokie tempo inflacji. Pomimo wysiłków, indyjskie władze nie powstrzymały kolejnych spadków wartości rupii. Obecnie za 1 dolara amerykańskiego trzeba zapłacić około 65 rupii. Na stabilność indyjskiej waluty negatywnie wpływają takie niedawne pomysły władz, jak np. rozpoczęta nagle wymiana banknotów, czy nieprzygotowana reforma podatkowa mająca na celu wprowadzenie podatku VAT.

Emitent, wartość emisji i zasięg obowiązywania waluty indyjskiej

W naszym wcześniejszym opisie dotyczącym historii rupii oraz indyjskiej gospodarki, już wspomnieliśmy o Banku Rezerw Indii (RBI). Ta instytucja utworzona w 1935 roku, została znacjonalizowana dwanaście lat później. Przez kolejne dekady, indyjski bank centralny musiał realizować socjalistyczny model gospodarczy (m.in. poprzez kredytowanie rozwoju rolnictwa i przemysłu hutniczego).

Lata 90 – te przyniosły wspomniany już zwrot ku gospodarce wolnorynkowej, który skutkował między innymi utworzeniem indyjskiej giełdy (NSE) w 1994 roku i odbudową komercyjnego systemu bankowego (znacjonalizowanego w 1969 r. i 1980 r.). Bank Rezerw Indii oczywiście utrzymał swoje kompetencje dotyczące nadzoru nad sektorem bankowym. Opisywana instytucja oprócz działań nadzorczych, zajmuje się również prowadzeniem polityki monetarnej, interwencjami na rynku walutowym (w obronie kursu rupii), kontrolowaniem emisji pieniądza oraz analizowaniem stanu gospodarki. Działaniami RBI kieruje prezes wspierany przez trzech dyrektorów generalnych. Zgodnie z oficjalnymi komunikatami, prezes Banku Rezerw Indii posiada wolną rękę w prowadzeniu polityki monetarnej. Posunięcia obecnego rządu wskazują jednak, że autonomia RBI nie do końca jest mile widziana. W 2015 r. rząd Narendry Modiego chciał sobie zagwarantować ponad połowę miejsc w gremium ustalającym wysokość indyjskich stóp procentowych (odpowiedniku Rady Polityki Pieniężnej).

Wymień, lub prześli rupie indyjskie

Na stronie Banku Rezerw Indii znajdziemy między innymi statystyki dotyczące podaży krajowego pieniądza. Dane RBI wskazują, że pod koniec lipca 2017 r. agregat pieniężny M3 dla rupii miał wartość 128,6 bln INR (ok. 7,3 bln zł). Analogiczny wynik dotyczący polskiego złotego, w lipcu 2017 r. oscylował na poziomie 1,3 bln zł. Obydwie porównywane wartości, uwzględniają między innymi gotówkę w obiegu i depozyty bankowe. Warto zdawać sobie sprawę, że duża przewaga Indii w podaży pieniądza, wynika po prostu z rozmiaru tamtejszej gospodarki. Tak jak już wspomnieliśmy we wstępie, Indie pod względem nominalnego PKB z 2016 r. (2264 mld USD) uplasowały się na siódmym miejscu w globalnym rankingu Banku Światowego. W analogicznym zestawieniu, Polska zajęła dwudziestą trzecią pozycję z wynikiem 470 mld USD. Dodatkowe znaczenie ma również polityka indyjskich władz, które w przeszłości stymulowały wzrost podaży pieniądza.

Wbrew pozorom, polityka monetarna i kursowa dotycząca rupii indyjskiej, ma wpływ nie tylko na mieszkańców Indii. Warto wiedzieć, że rupia indyjska jest oficjalnym środkiem płatniczym również w Bhutanie. Ten mały i górzysty kraj, przyjął walutę swojego ogromnego sąsiada. Bhutan emituje również rodzimą jednostkę pieniężną (Ngultrum – BTN), której wartość jest taka sama, jak rupii indyjskiej.

Polityka monetarna emitenta rupii INR

Poza wspomnianymi już naciskami politycznymi, bank centralny Indii musi się zmagać z relatywnie wysoką inflacją. W indyjskich warunkach, stopa inflacji wynosząca np. 6% – 8% nie jest czymś nadzwyczajnym. Dlatego stopy procentowe również kształtują się na wysokim poziomie (patrz poniższy wykres). Na początku minionej dekady, główna stopa procentowa Banku Rezerwy Indii wynosiła nawet 15%. Później ta wartość znacząco spadła, a jej poziom zwykle wahał się w zakresie 5% – 8%. Obecnie główna stopa procentowa (repo) dla Indii wynosi 6,00%. Jej wartość została obniżona z 6,25% na początku sierpnia 2017 r. Warto zwrócić uwagę, że cykl obniżek stopy procentowej w Indiach trwa już od stycznia 2015 r.

 

Stopniowe obniżki głównej stopy procentowej RBI, która na początku 2015 r. wynosiła jeszcze 8,00%, są efektem spadku inflacji (patrz kolejny wykres). Indyjskie władze monetarne spodziewają się, że w najbliższym czasie tempo wzrostu cen nadal będzie wynosić około 4,00% – 5,00% rocznie. Taka stopa inflacji jest postrzegana w Indiach jako niska i odpowiada celowi inflacyjnemu. Warto wspomnieć, że Bank Rezerw Indii wyznaczył akceptowalny przedział inflacji od 2,00% do 6,00% (z wartością 4,00% jako najbardziej pożądaną). Zgodnie z przewidywaniami RBI, indyjska stopa inflacji do końca bieżącej dekady powinna utrzymać się w tym paśmie.

Wymień, lub prześli rupie indyjskie

Dla władz monetarnych Indii, ważne jest również utrzymanie szybkiego tempa wzrostu gospodarczego. Pomimo rosnących nierówności majątkowych, to właśnie rozwój gospodarczy jest szansą na wydobycie z biedy kolejnych milionów Hindusów. Prognozy Banku Rezerw Indii wskazują, że tamtejsza gospodarka przez kolejne lata będzie podążać ścieżką szybkiego wzrostu (prawdopodobnie przekraczającego 6,00% rocznie). Taki scenariusz został nakreślony na drugim poniższym wykresie. W świetle prognoz RBI wydaje się, że przez kolejne kwartały stopy procentowe zostaną utrzymane na poziomie zbliżonym do obecnego (patrz powyższy wykres). Taka stabilizacja będzie możliwa, jeżeli na gospodarkę nie wpłyną żadne szokowe bodźce (takie jak np. wojna handlowa USA oraz Chin lub szybki wzrost cen ropy naftowej).

 

 Specyfika i znaczenie waluty Indii na rynku FOREX

Szybkie tempo wzrostu indyjskiej gospodarki po 1990 roku, skutkowało coraz większą rolą, jaką rupia odgrywa na międzynarodowym rynku FOREX. Dane Banku Rozrachunków Międzynarodowych (Bank of International Settlements – BIS) wskazują, że w kolejnych latach indyjska waluta miała następujący udział w obrotach rynku FOREX:

Wymień, lub prześli rupie indyjskie

Według danych BIS, udział złotego obrotach rynku FOREX przedstawiał się następująco:

Jak widać, udział rupii indyjskiej w obrotach FOREX-u, od 2010 r. jest już wyższy niż analogiczna wartość obliczona dla złotego. Można przypuszczać, że ta różnica na korzyść INR z czasem będzie coraz bardziej rosnąć. Rupii pod względem udziału rynkowego, trochę jeszcze brakuje do walut zajmujących miejsca pod koniec pierwszej dziesiątki (takich jak np. korona szwedzka oraz peso meksykańskie – patrz poniższa tabela). Trzeba jednak pamiętać, że do 2030 r. Indie prawdopodobnie staną się trzecią największą gospodarką świata. Taka zmiana będzie miała oczywisty wpływ na popularność rupii.

Znaczenie INR i PLN na rynku FOREX (2001 r. – 2016 r.)
Waluta

2001 r. 2004 r. 2007 r. 2010 r. 2013 r. 2016 r.
Wartościowy udział danej waluty w obrotach FOREX-u
Dolar amerykański (USD) 90% 88% 86% 85% 87% 88%
Euro (EUR) 38% 37% 37% 39% 33% 31%
Jen (JPY) 24% 21% 17% 19% 23% 22%
Funt brytyjski (GBP) 13% 16% 15% 13% 12% 13%
Dolar australijski (AUD) 4% 6% 7% 8% 9% 7%
Dolar kanadyjski (CAD) 4% 4% 4% 5% 5% 5%
Frank szwajcarski (CHF) 6% 6% 7% 6% 5% 5%
Juan renminbi (CNY) 0% 0% 0% 1% 2% 4%
Korona szwedzka (SEK) 2% 2% 3% 2% 2% 2%
Peso meksykańskie (MXN) 1% 1% 1% 1% 3% 2%
Rupia indyjska (INR) 0% 0% 1% 1% 1% 1%
Złoty (PLN) 0% 0% 1% 1% 1% 1%

Źródło: opracowanie Kurencja.com na podstawie danych Banku Rozrachunków Międzynarodowych (raport Triennial Central Bank Survey z 2016 r.)

 

Notowania waluty indyjskiej oraz jej zmienność

W przedostatniej części naszego walutowego cyklu, już tradycyjnie sprawdzimy zmienność kursową rupii indyjskiej oraz najważniejszych walut (USD, EUR, GBP, JPY, CHF) względem złotego (patrz poniższa tabela).

Można się domyślić, że rupia jest o wiele bardziej zmienna wobec PLN niż euro. Ta różnica wynika ze skali powiązań gospodarczych i politycznych. Indie wciąż nie są strategicznym partnerem gospodarczym dla Polski (0,3% eksportu, 0,9% importu) i znajdują się w innym obszarze geopolitycznym. Mimo tych uwarunkowań, w analizowanych okresach (ostatni 1 miesiąc, ostatnie 3 miesiące, ostatni 1 rok, ostatnie 3 lata), to nie rupia była najbardziej zmienną walutą w stosunku do złotego (spośród analizowanych). To miano przypadło:

We wszystkich analizowanych okresach, najmniejszą zmiennością wobec PLN cechowała się wspólna europejska waluta (patrz poniższa tabela).

Przeczytaj nasz ciekawy opis dolara amerykańskiego, czyli najpopularniejszej waluty świata >

Dowiedz się więcej o nazwie, historii i specyfice brytyjskiego funta >

Zobacz, co warto wiedzieć o franku szwajcarskim i wzroście jego kursu z 2015 roku >

Zmienność notowań INR oraz głównych walut

w stosunku do złotego (wrzesień 2017 r.)

Analizowany wskaźnik →

Waluta

Wskaźnik zmienności kursu

w stosunku do złotego*

ostatni

1 miesiąc

ostatnie           3 miesiące ostatni              1 rok ostatnie

3 lata

Rupia indyjska (IND) 8,05 6,88 7,27 9,22
Dolar amerykański (USD) 8,57 7,75 8,32 9,54
Euro (EUR) 4,09 4,21 4,68 5,77
Jen japoński (JPY) 7,38 7,73 8,95 10,83
Funt brytyjski (GBP) 7,61 7,20 9,19 9,34
Frank szwajcarski (CHF) 5,08 7,05 6,11 11,73

*- Wskaźnik zmienności to zannualizowane odchylenie standardowe z wahań danej pary walutowej,

Źródło: opracowanie Kurencja.com na podstawie danych www.RatesFx.com z 15 września 2017 r.

Ciekawostki

Nasz opis rupii indyjskiej zakończymy ciekawostkami. W przypadku tej jednej z najbardziej perspektywicznych walut globu, nie brakuje ciekawych faktów. Warto wiedzieć, że:

Wymień, lub prześli rupie indyjskie

Exit mobile version